Hierbij vindt u de privacy- en cookieverklaring van Baan Metaal, gevestigd aan Handelsweg 40, 7461 JK  Rijssen. Deze verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Baan Metaal. Wij vinden uw privacy belangrijk en behandelen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen.

Persoonsgegevens

Wij verkrijgen bepaalde gegevens van u bij het gebruik van onze website. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt in het kader van de door u gevraagde dienst, zoals via het contactformulier of bij het aanmaken van een account. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het gebruik van de functionaliteiten op onze website, de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en beleid, en zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Baan Metaal, haar relaties en haar medewerkers.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hebben veiligheidsprocedures ingesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, via info@baanmetaal.nl of telefonisch via  0548 – 701 357 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. Op basis van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.